Julsteita soisi käytettävän enemmänkin nykyajan viestinnässä, ne ovatkin parhaimmillaan taidetta.
Back to Top